Aplicacions

 

SECTOR AGRÍCOLA

Conreus de fruiters, cereals, vinyes, arrossars, horticultura.

SECTOR AERONÀUTIC

Aeroports, aeròdroms, plataformes petrolíferes, ports esportius.

SECTOR PISCICULTURA

Piscifactories.